W Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie odbyło się spotkanie edukacyjne z przedstawicielem Nadleśnictwa Manowo.

Tematem spotkania było zapoznanie z pięknem tego regionu obejmującego ponad 17967,69 ha. Powierzchnia lasów wynosi 17202,91 ha, głównie lasów sosnowych i niewielkiej ilości buka. W pierwszej części spotkania prelegentka z nadleśnictwa przybliżyła słuchaczom ważniejsze i ciekawsze miejsca oraz zadania Nadleśnictwa Manowo. Osadzeni poznali rezerwaty przyrody: Mechowisko Manowo, strefy ochrony ptaków, w tym między innymi: orła bielika czy bardzo rzadkiego i zagrożonego wymarciem bociana czarnego. Poruszono również temat obszaru Natura 2000, w skład którego wchodzą: „Dolina Radwi” oraz „Dolina Chocieli i Chotli”. Omówiono także największy sztuczny zbiornik wodny w Polsce „Rosnowo”, znajdujący się na terenie Nadleśnictwa Manowo pełniący funkcję turystyczną, nad którym odbywają się cykliczne turnieje wędkarskie. Przybliżono infrastrukturę edukacyjną nadleśnictwa, w skład której wchodzą Ścieżka Czapla Góra, Ścieżka przy Radwi, Wzgórza Morenowe czy Park Leśników w Osetnie. Nadmieniono również o parkach dworskich: Policko i Czapla Góra, przybliżono straty Nadleśnictwa spowodowane wichurą z 2022 roku.

Druga część spotkania była przeznaczona omówieniu zachowań oraz biologii wilka, drugiego największego w Polsce drapieżnika. Osadzonym przedstawiono wygląd
i cechy rozpoznawcze, strukturę wilczej rodziny zwanej watahą, obszar występowania oraz regulację prawne, które dotyczą ochrony tego drapieżnika. Od 1998 roku wilk jest gatunkiem ściśle chronionym w całej Polsce.

Spotkanie zakończyło się rozdaniem przez prowadzącą materiałów edukacyjnych dla osadzonych w formie broszur i czasopism.

Tekst i zdjęcia: mjr Paweł Szajner

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej