Misją SDE jest realizowanie i rozwijanie skutecznego, ekonomicznego, nieizolacyjnego, dyscyplinarno-wolnościowego systemu oddziaływań w celu osiągnięcia celów wykonywania kary pozbawienia wolności, środków karnych i zabezpieczających, poprzez umożliwienie osobie objętej tym systemem funkcjonowania w otwartym środowisku, sprzyjającym inkluzji społecznej.

System dozoru elektronicznego w Polsce funkcjonuje od 2009 r. i był wprowadzany etapami, które polegały na sukcesywnym obejmowaniu coraz większego terytorium poprzez dołączanie do SDE kolejnych sądów apelacyjnych, zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Z dniem 1 czerwca 2023 r. w Areszcie Śledczym w Koszalinie został utworzony dział dozoru elektronicznego, z dniem 19 czerwca 2023 r. powierzono prowadzenie działu st. sierż. Rafałowi Kryszyłowiczowi.  
Powstały Dział Dozoru Elektronicznego ma realizować czynności materialno – techniczne w terenie, u osób objętych dozorem elektronicznym przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. 
Tekst i zdjęcie: mjr M. Obrębska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej