6-7.03.2023 r. funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Koszalinie odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej w Sianowie.

Znowelizowana ustawa o Służbie Więziennej wprowadziła nowe zadania naszej formacji: edukację prawną młodzieży związaną z prewencją przestępstw (art. 2 ust. 2 pkt. 10 ustawy). Zadania w zakresie prowadzenia edukacji prawnej nie są odmienne od tych, które Służba Więzienna realizowała dotychczas. Dzięki nowej regulacji działania edukacyjne mogą zostać skoordynowane na szczeblu ogólnopolskim.

Służba Więzienna przygotowała dwa moduły zajęć: jeden na terenie jednostek penitencjarnych, drugi w placówkach oświatowych. Zajęcia na terenie jednostki penitencjarnej ukazują realia życia więziennego nie tylko z perspektywy więźniów, ale także funkcjonariuszy. Uświadamiają młodzieży, że łamanie prawa może przekreślić ich plany na przyszłość, a więzienie jest dla każdego trudnym doświadczeniem. Przebieg zajęć edukacyjnych dla młodzieży w jednostce karnej przedstawia się następująco: lekcja z zakresu edukacji prawnej ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego i prewencji przestępstw; świadectwo więźnia, który opowiadając historię swojego życia zachęca młodych ludzi, aby nie wikłali się w zabronioną prawem działalność; spacer po jednostce penitencjarnej wraz z funkcjonariuszem bezpieczną, specjalnie przygotowaną dla młodzieży trasą; prezentacja pracy w Służbie Więziennej oraz prezentacja Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Grupą docelową zajęć realizowanych przez Służbę Więzienną na terenie jednostek organizacyjnych SW (zakładów karnych, aresztów śledczych) są szkoły ponadpodstawowe.

W ramach drugiego modułu na terenie szkół realizowana jest skrócona wersja zajęć. Grupę docelową tego modułu stanowią szkoły podstawowe (szóste, siódme i ósme klasy) oraz szkoły ponadpodstawowe, jeśli placówka nie ma możliwości uczestniczyć w zajęciach na terenie jednostki penitencjarnej. W ramach drugiego modułu programu promocji Służby Więziennej prezentowaliśmy program młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Sianowie. Zanim zostały wyświetlone pierwsze slajdu już padały ciekawe pytania dotyczące charakteru pracy funkcjonariuszy. Tego typu spotkania mają na celu wskazać atrakcyjność naszego zawodu, przedstawić struktury jednostek penitencjarnych i przybliżyć proces rekrutacji. Dla uczniów była to ciekawa lekcja doradztwa zawodowego, a dla funkcjonariuszy była to okazja zaprezentowania służby, jako przyszłego pracodawcy.


Tekst: mjr M. Obrębska
Zdjęcia: plut. Justyna Przygudzka - Krzemień

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej