Młodzież coraz częściej interesuje się pracą zawodową swoich rodziców i dziadków, opowiadają o ich pracy. Dzielą się takimi informacjami z rówieśnikami.

Służba Więzienna włączyła się do programu poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat różnych zawodów.

Główne cele programu:

• rozumienia wartości uczciwości, odpowiedzialności ludzi pracy

• rozumienia celowości pracy wykonywanej przez dorosłych

• kształcenia zainteresowań dzieci

Młodzież jest bardzo zainteresowana tematem różnych zawodów, chętnie wypowiadają się w oparciu o swoje obserwacje i spostrzeżenia. Poszerzają swoje słownictwo o nowe pojęcia charakterystyczne dla danego zawodu. Młodzież zaczyna się zastanawiać, kim chciałyby zostać, gdy dorośnie. To pytanie staje się poważne, bo przecież od tego zależy, które zainteresowania będą rozwijać i jaki kierunek kształcenia wybiorą.

Szkoła Podstawowa w Parsęcku jest publiczną szkoła prowadzoną przez gminę Szczecinek. W ramach prowadzonego programu gościła w Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie w celu przybliżenia młodzieży zawodu funkcjonariusza Służby Więziennej.

Tekst: M. Obrębska

Zdjęcia: P. Oczkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej