Dzieci coraz częściej interesują się pracą zawodową swoich rodziców i dziadków, próbują opowiadać o ich pracy. Dzielą się takimi informacjami z innymi dziećmi podczas zabaw.

Służba Więzienna włączyła się do programu poszerzenie wiedzy dzieci na temat różnych zawodów.

Główne cele programu:

• rozumienia wartości uczciwości, odpowiedzialności ludzi pracy

• rozumienia celowości pracy wykonywanej przez dorosłych

• kształcenia zainteresowań dzieci

Dzieci są bardzo zainteresowane tematem różnych zawodów, chętnie wypowiadają się w oparciu o swoje obserwacje i spostrzeżenia. Poszerzają swoje słownictwo o nowe pojęcia charakterystyczne dla danego zawodu.

Dzieci bardzo wcześnie zaczynają się zastanawiać, kim chciałyby zostać, gdy dorosną. Im są starsze, tym to pytanie staje się poważniejsze, bo przecież od tego zależy, które zainteresowania będą rozwijać i jaki kierunek kształcenia wybiorą.

Przedszkole nr 15 z Koszalina w ramach prowadzonego programu zaprosiło funkcjonariuszy z Aresztu Śledczego w Koszalinie w celu przybliżenia dzieciom zawodu funkcjonariusza Służby Więziennej.

Mjr Magdalena Obrębska, mł. chor. Magdalena Wachowska, st. chor. Piotr Chołuj, sierż. Grzegorz Kopiec, st. szer. Robert Wąsowski oraz przewodnik psa specjalnego sierż. Marek Garnicki opowiedzieli o służbie w Służbie Więziennej. Funkcjonariusz zajmujący się, na co dzień psem specjalnym dał pokaz psich umiejętności. Funkcjonariusze zaprezentowali wyposażenie specjalne używane w trakcie interwencji, użycia środków przymusu bezpośredniego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pojazdy do celów operacyjno - konwojowych.  Mjr Magdalena Obrębska przekazała książeczkę autorstwa Anny Kruk, „Co robi Służba Więzienna”. 

Tekst i zdjęcia: mjr Magdalena Obrębska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej