Szlachetna Paczka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych programów społecznych w Polsce.

Działa od 2001 r. i jest oparta na współpracy z Darczyńcami i Wolontariuszami. To oni pomagają Rodzinom i osobom samotnym w potrzebie, tym którzy mają trudniej. Wolontariusze szukają Rodzin i pracują z nimi, natomiast darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc. Dzięki temu konkretny człowiek/ludzie mogą pomagać konkretnemu człowiekowi, zmagającemu się z trudnościami.

Jak niewiele trzeba, aby pomóc innym - udowadniają po raz kolejny funkcjonariusze i pracownicy Oddziału Zewnętrznego w Koszalinie Aresztu Śledczego w Koszalinie, wspólnie z osadzonymi z tej jednostki. Wszyscy połączyli swoje chęci i środki, które przekazali (kolejny już rok z rzędu), dla osoby potrzebującej.

W dniach 11- 12 grudnia br. na terenie całej Polski odbywał się finał tej wielkiej i szlachetnej akcji. My również byliśmy przekazać przygotowaną Paczkę, do centrum logistycznego koszalińskiego oddziału Szlachetnej Paczki, skąd trafiła do samotnej, potrzebującej osoby. Mamy nadzieję, że osoba przez nas obdarowana będzie szczęśliwa a czas Świąt będzie dla niej czasem spokoju i nadziei.

Tekst i zdjęcia mjr Dagmara Wypych

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej