Oddział Zewnętrzny w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie po raz kolejny uczestniczył w akcji charytatywnej mającej na celu zebranie środków dla osób chorych i najbardziej potrzebujących.

W naszej jednostce  osadzeni mają możliwość realizowania swoich aspiracji, zainteresowań i talentów artystycznych. Przeznaczone są do tego celu specjalne pomieszczenia, które służą jako pracownie plastyczne, rzeźbiarskie oraz malarskie w których tworzą projekty artystyczne. 

W procesie resocjalizacji bardzo istotną rolę odgrywają twórcze zajęcia, które pomagają osobom odbywającym karę w kreatywnym zagospodarowaniu czasu. Szeroko pojęta działalność artystyczna w jednostkach penitencjarnych pozwala również przyczynić się do wyższego dobra jakim jest pomoc osobom, chorym oraz najbardziej potrzebującym. Warto również zauważyć, że zaangażowanie osadzonych podczas wykonywania prac artystycznych znacznie rośnie jeśli mają świadomość, że efekt ich pracy może pomóc innym potrzebującym. 

W ramach programu postpenitencjarnego o nazwie „Plastuś” osadzeni przygotowali łącznie osiem prac artystycznych. Następnie gotowe projekty trafiły do Szczecinka na licytację i podczas IX Turnieju Charytatywnego w Piłce Siatkowej zostały wylicytowane. Organizatorzy akcji charytatywnej uzbierali w tym roku rekordowe 78 734,01 złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc chorym dzieciom, a w tym przypadku trafią do 10 - letniego Dominika oraz Borysa, który ma zaledwie 4 lata. Dzieci są dotknięte ciężkimi chorobami i jedynie specjalistyczna, a przy tym kosztowna opieka medyczna może uratować ich życie i zdrowie. Życząc chłopcom długiego, zdrowego i szczęśliwego życia, cieszymy się, że Oddział Zewnętrzny w Dobrowie mógł dołożyć cegiełkę do tej szlachetnej inicjatywy. 

tekst i zdjęcia: kpt Zbigniew Sołtys

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej