Mając na uwadze potrzebę podjęcia aktywnych działań na rzecz dalszego rozwoju stron porozumienia oraz wspieranie współpracy naukowej 30 maja w Koszalinie zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Gdańską Wyższą Szkołą Humanistyczną, reprezentowanym przez Pełnomocnika Rektora ds. Organizacji i Praktyk Studenckich mgr Ireneuszem Radko oraz Aresztem Śledczym w Koszalinie, reprezentowanym przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Koszalinie, mjr Ewę Bartkowską. Praktyki studenckie dla studentów GWSH odbywać się będą dla studentów kierunku administracja oraz pedagogika. Tekst i zdjęcia: M. Obrębska
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej