Placówki oświatowe coraz częściej sięgają po radykalne środki, w walce z demoralizacją młodzieży. Dlatego coraz częściej odpowiadamy na zapytania szkół, które chętniej korzystają z oferty edukacyjnej Służby Więziennej. W SŁUŻBIE PRAWU jest programem, udowadniającym skuteczność naszych działań.

W minionym miesiącu funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Koszalinie zrealizowali kilka warsztatów w szkołach podstawowych, wyrażających chęć współpracy w kwestiach prewencji przestępstw wśród młodych osób. Na początku października Koordynatorzy odwiedzili Szkołę Podstawową nr 7 w Koszalinie, gdzie ich przekaz został bardzo pozytywnie odebrany. Poza zobrazowaniem surowych regulacji prawa karnego, dotykających uczniów już w wieku 14 lat, nasi funkcjonariusze starali się wyjaśnić dotkliwości związane z odbywaniem kary pozbawienia wolności, w jednostce penitencjarnej. Kolejno odwiedziliśmy mury Katolickiej Szkoły Podstawowej w Koszalinie oraz Szkoły Podstawowej nr 21 w Koszalinie, gdzie funkcjonariusze starannie uświadamiali młodzież o ciążących nad nimi konsekwencjami czynów zabronionych. Upomnienie nauczyciela, negatywna opinia, nadzór kuratora czy zawieszenie w prawach ucznia to tylko początek problemów z prawem. Dlatego należy jak najskuteczniej uświadamiać uczniów o następstwach złego postępowania.

 

W trakcie trwania warsztatów Koordynatorzy wytłumaczyli różnicę między wykroczeniem a przestępstwem, wskazywali rodzaje kar oraz wyjaśniali znaczenie podstawowych zagadnień prawnych. W istocie była to dla nich istotna lekcja, w dużej mierze warunkująca o ich przyszłości. Na spotkanie z uczniami Koordynatorzy zabrali ze sobą podstawowe środki ochrony oraz przymusu bezpośredniego, chcąc wytłumaczyć im jak są stosowane w jednostkach penitencjarnych oraz jak ograniczają nie tylko swobodę ruchu, lecz również stanowią ważny element psychologiczny w naszej pracy.

 

Każde spotkanie stało okazją do kontynuacji naszych działań edukacyjnych na terenie szkół podstawowych oraz zapraszanie uczniów szkół ponadpostawowych, celem zwiedzenia murów jednostki penitencjarnej.

 

zdjęcia / tekst: sierż Justyna Przygudzka - Krzemień 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej