Oddział Zewnętrzny w Dobrowie od ponad 10 lat realizuje na terenie swojej jednostki kurs pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach kompleksowego programu postpenitencjarnego o nazwie „Ocal życie”.

Odbywający się cyklicznie autorski program dla osadzonych, który jak sama nazwa sugeruje, zorientowany jest na ratowanie ludzkiego życia. W dniach 21 – 29 marca odbyła się kolejna edycja programu, w którym uczestniczyło ośmiu osadzonych. 

Każdy człowiek może znaleźć się w okolicznościach, które będą wymuszały znajomość procedur udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dlatego potrzeba edukacji w tym obszarze jest bardzo ważna i zawsze aktualna. Błędy ludzkie, takie jak: nadmierna prędkość na drogach, niewłaściwa obsługa maszyn, narzędzi i urządzeń elektrycznych, czy choćby brak wyobraźni lub przecenianie swoich możliwości podczas korzystania ze zbiorników wodnych. Wszystkie wymienione czynniki i wiele innych mogą w rezultacie prowadzić do nieszczęśliwych, a przy tym bardzo niebezpiecznych wypadków narażających ludzkie zdrowie i życie. W związku z tym osadzeni podczas kursu „Ocal Życie” uczą się podjąć właściwe kroki i udzielić pomocy osobom poszkodowanym. Nabierają niezbędnych umiejętności, uczą się procedur oraz otrzymują wiedzę i wyszkolenie, które w chwilach zagrożenia może zaważyć na ludzkim życiu. 

Uczestnicy programu są również pouczeni o aspektach prawnych dotyczących udzielania pierwszej pomocy, a także konsekwencjach i odpowiedzialności karnej wynikającej z jej zaniechania. Zajęcia praktyczne polegają na pracy ze specjalistycznym sprzętem szkoleniowym. Do dyspozycji osadzonych są między innymi: manekiny ćwiczebne do resuscytacji (tzw. fantomy), torba medyczna PSP-R1 oraz defibrylator szkoleniowy. 

Końcowym zadaniem, jakie czeka uczestników programu jest zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego, który weryfikuje wiedzę oraz umiejętności każdego z nich. Osobą prowadzącą kurs jest Instruktor WOPR nr 997 Zbigniew Sołtys.  

 

Tekst: mjr Zbigniew Sołtys

Zdjęcia: mjr Arkadiusz Sidorski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej