Podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które odbyło się w 2005 roku, dzień 27 stycznia został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holocaustu (ang. International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust).

Słowo holocaust w języku angielskim oznacza zagładę, przede wszystkim tą związaną ze spaleniem ofiar. Obecnie termin ten stosuje się w kontekście zagłady Żydów w czasie II wojny światowej dokonanej
w Europie przez III Rzeszę.

Choć w dzisiejszych czasach obozy zagłady, holocaust oraz inne tragiczne wydarzenia z czasów II wojny światowej mogą wydawać się odległe, należy pamiętać o potrzebie ciągłej edukacji w tym obszarze. W związku z tym w Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie w dniu 21 stycznia 2024 roku odbyła się prelekcja edukacyjna dla osadzonych związana
z obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu. Uczestnikom została wyświetlona prezentacja multimedialna, a prowadzący omówił istotne wydarzenia z okresu II wojny światowej w kontekście holocaustu, wspominając o ośrodkach eksterminacji i terroru jakimi były obozy zagłady, gdzie śmierć poniosło miliony ludzi. Pamięć
o konsekwencjach takich wydarzeń i świadectwo ofiar zwiększa poziom empatii, świadomości i skłania do głębokich refleksji.

Na zakończenie spotkania w ramach popularyzacji czytelnictwa wśród skazanych, prowadzący zachęcił do wypożyczania książek związanych z tematem przewodnim, takich jak „Oświęcim w oczach SS”, „Tatuażysta z Auschwitz” czy „Zeszyty Oświęcimskie”, które są dostępne w punkcie bibliotecznym.

 

Tekst: st. sierż. Grzegorz Nowak

Zdjęcia: plut. Marcin Peka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej