W Polsce obchodzony jest Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który jest związany z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. Ideą rokrocznych obchodów tego dnia jest przypominanie o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.

W praktyce na terenie naszego kraju w dniach 22-28 luty każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać informacje w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych o swoich uprawnieniach w postępowaniach przygotowawczych i sądowych. W organizację obchodów zaangażowane jest przede wszystkim Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Prokuratura Krajowa. Dodatkowo aktywnymi uczestnikami świadczącymi pomoc są również: asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi i wielu innych specjalistów. Tak duża skala przedsięwzięcia wynika z faktu, iż Ustawodawca uznał silną potrzebę stałego monitorowania sytuacji ofiar przestępstw oraz działań na rzecz poprawy ich położenia.

W Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie odbyła się prelekcja dla osadzonych, w której przybliżona została idea Międzynarodowego Dnia Ofiar Przestępstw. Prowadzący spotkanie zdawał sobie sprawę z faktu, iż przedstawienie tego tematu osadzonym nie jest łatwym zadaniem. Niemniej jednak bardzo istotnym, którego nie sposób było ominąć. Główną intencją, która przyświecała prelegentowi było zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Niestety osoby osadzone w zakładach karnych często w sposób bezpośredni lub pośredni odpowiadają za krzywdy wyrządzone innym ludziom. Dlatego zorganizowane spotkanie z pewnością skłoniło wielu uczestników do refleksji i głębszego zastanowienia się nad dotychczasowym postępowaniem. Podejmowanie tego typu inicjatyw niewątpliwie pozytywnie wpływa na proces resocjalizacji, kształtowanie prawidłowych postaw moralnych oraz społecznych.

Tekst: mjr. Zbigniew Sołtys

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej