Oddział Zewnętrzny w Dobrowie przeprowadził kompleksowy kurs pilarza.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe, realizowane w jednostkach penitencjarnych są bardzo istotnym elementem resocjalizacji oraz readaptacji społecznej osadzonych. Uczestnicy kursów mają możliwość samorozwoju oraz zdobywają uprawnienia umożliwiające im wykonywanie określonych zawodów.  Dla wielu uczestników kursów jest to również okazja do produktywnego zagospodarowania czasu, podniesienia poziomu swojej wiedzy oraz umiejętności na wybranych przez siebie stanowiskach pracy. Osadzeni biorący udział w kursach nabywają niezbędnych umiejętności manualnych, poznają obsługę maszyn i narzędzi. Uczą się przestrzegania zasad BHP, specjalistycznej wiedzy zawodowej oraz optymalnej organizacji czasu i miejsca pracy.

W październiku tego roku w Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie został przeprowadzony kompleksowy kurs pilarza. Było to rozbudowane, dwuetapowe szkolenie zakończone egzaminem. Pierwszy etap kursu to 17 godzin zajęć teoretycznych połączonych z nauką zasad BHP. W drugiej części odbyły się zajęcia praktyczne na terenie OZ Dobrowo oraz w sąsiadujących z jednostką lasach. Ponadto, kurs zawierał omówienie i naukę procedur oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.  Metodyka szkoleniowa kursu była zgodna z wytycznymi Ośrodka Szkolenia w Koszalinie, Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia” w Warszawie. Wszystkie kwalifikacyjne kursy zawodowe skierowane do osadzonych prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę instruktorów. Pozytywne ukończenie kursu daje możliwość uczestnikom do wykonywania zawodu zarówno w trakcie odbywania kary oraz po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Wielu osadzonych otrzymuje zatrudnienie tuż po zdobyciu nowych uprawnień. Rozpoczynają pracę w miejscu odbywania kary pozbawienia wolności lub zatrudniani są w innych współpracujących z jednostką zakładach pracy. 

Szeroko pojęty rozwój zawodowy może znacząco wpłynąć na postępy w resocjalizacji, poziom samooceny skazanych oraz właściwe spożytkowanie czasu spędzonego w warunkach izolacji. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kształtuje pozytywne wzorce społeczne, podnosi pewność siebie, a także skuteczność wykonywania zadań zarówno w pracy jak i w życiu codziennym. Dodatkowo jest to bardzo istotny czynnik, który w znacznym stopniu ułatwia, a tym samym przyspiesza powrót na rynek pracy po opuszczeniu zakładu karnego. 


Tekst, zdjęcia: sierż. Grzegorz Nowak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej