17 kwietnia po raz kolejny klub HDK PCK „Czerwona Mila” działający przy Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie Aresztu Śledczego w Koszalinie przeprowadził zbiórkę krwi.

Mobilny krwiobus od godziny 10 czekał na wszystkich chętnych pragnących podzielić się tym, czego nie można wyprodukować. Tego dnia chęć oddania krwi zadeklarowało 39 osób, z których 36 sukcesem zakończyło donację. Dzięki wielkim sercom i oddaniu funkcjonariuszy Oddziału Zewnętrznego w Koszalinie, Aresztu Śledczego w Koszalinie oraz Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie zebrano 16,200 ml krwi.

Krwi brakuje zawsze a nasi funkcjonariusze udowadniają, że nie są obojętni i zawsze włączają się do takich szczytnych akcji.

Tekst i zdjęcia: st. chor. Bartosz Poletajew

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej