W ramach realizacji programu „Praca dla Więźniów” w dniu 8 marca 2022r. Dyrektor Aresztu Śledczego w Koszalinie mjr Ewa Bartkowska podpisała umowę o zatrudnienie odpłatne skazanych na podstawie skierowania do pracy z firmą Sema Tig z Koszalina, reprezentowaną przez Pana Patryka Sarosiek.

Jest to kolejny kontrahent, do którego są kierowani skazani z Oddziału Zewnętrznego w Koszalinie Aresztu Śledczego w Koszalinie, w ramach zatrudnienia odpłatnego poza obrębem jednostki. Skazani wykonywać będą prace ślusarskie w pobliskiej miejscowości Bonin.

Oddział Zewnętrzny w Koszalinie, na dzień dzisiejszy współpracuje z 18 kontrahentami zewnętrznymi, którzy zatrudniają łącznie 130  osadzonych. 54 skazanych pracuje poza obrębem jednostki przy produkcji okien PCV i drewnianych, pracach naprawczych pojazdów samochodowych, ślusarskich,  porządkowych, fizycznych i ogólnobudowlanych.  Pozostałych 76 osadzonych wykonuje prace jako wytwórca rezultatów wyrobów gotowych aparatury rozdzielczej energii elektrycznej.

tekst mł. chor. Anna Kunowska/mjr Dagmara Wypych

zdjęcie mjr Dagmara Wypych

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej