System Dozoru Elektronicznego umożliwia odbywanie kary poza murami zakładu karnego. Kontroluje on wykonywanie przez skazanego obowiązków nałożonych przez sąd lub komisję penitencjarną przy pomocy urządzeń elektronicznych.

W związku ze zmianami w kodeksie karnym wykonawczym, które nabrały mocy prawnej w 2023 roku w Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie odbyła się kampania informacyjna dla osadzonych w celu zaktualizowania informacji dotyczących odbywania kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego. 

Pobyt w zakładzie karnym jest najsurowszym i najtrudniejszym rodzajem odbywania kary. System Dozoru Elektronicznego, z zachowaniem rygorów kontroli sprawowanej przez odpowiedzialne podmioty sprawia, że skazani mają większy wpływ na swoje życie. Dzięki temu systemowi osoby odbywające karę mogą uczestniczyć w codziennym życiu osobistym i zawodowym. Pozostają w kontakcie z bliskimi, a ich prawidłowa postawa umożliwia im nadal pełnić swoje życiowe obowiązki.

 

Tekst: sierż. Grzegorz Nowak

Zdjęcia: st. szer. Mateusz Cerk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej