15 lipca br., w auli bobolickiego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, odbyła się uroczystość Jubileuszu 20-lecia Muzeum Regionalnego w Bobolicach.

W wydarzeniu uczestniczyli Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Bogusław Ogorzałek, przedstawiciel regionalnych organizacji oraz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie i jednostek współpracujących z muzeum Zakładem Karnym w Starem Bornem i Oddziałem Zewnętrznym w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie.

W ramach uroczystości odbyły się między innymi pokaz sprzętu i wyposażenia jednostek Służby Więziennej, sprzętu wojskowego 34. Chojnickiego Batalionu Radiotechnicznego w Chojnicach oraz wystawy „Pokolenie Baczyńskiego” (przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie) oraz „Z historii miasta”. Dodatkową atrakcją był pokaz umiejętności psa specjalnego. Służba Więzienne z tytułu jubileuszu otrzymała dyplom uznania za wspieranie działalności muzeum.


Początki bobolickiego muzeum sięgają 23 czerwca 2002 roku. Wtedy została utworzona Izba Muzealna, która posiadała ponad 400 eksponatów, zebranych drogą darowizn. Została z nich utworzona stała ekspozycja.
Z początkiem 2003 roku zaczęto nakreślać nową, ogólną wizję rozwoju izby, strukturę zbiorów oraz program naukowo-oświatowy. Ówcześnie placówka kulturalna swym charakterem nawiązywała do przedwojennego Heimatmuseum, utworzonego w Bobolicach w 1923 roku. Gromadzono wtedy ruchome zabytki z regionu Pomorza Środkowego, szczególnie z ziemi bobolickiej, zarówno poniemieckie oraz przywiezione przez polskich osadników. Zbiory podzielono na poszczególne działy (archeologiczny, etnograficzny, galeria – współczesne malarstwo i grafika, historia miasta, militaria). Działem wiodącym była „Sztuka Więzienna”, systematycznie rozbudowywana o eksponaty z organizowanych, co dwa lata od 2009 roku wystaw twórczości więziennej, uprawianej w zakładach karnych okręgu koszalińskiego.
W tym okresie rozwinięto również szeroką działalność naukową i oświatową oraz współpracę z Muzeum w Koszalinie, z mediami, szczególnie z radiem Koszalin. Dla młodzieży szkolnej prowadzono lekcje muzealne, a dla dorosłych – prelekcje (także dla więźniów z okolicznych zakładów karnych).
30 listopada 2021 roku, podczas sesji Rady Miejskiej w Bobolicach, uchwalono, że rok 2022 będzie Rokiem Jubileuszu 20-lecia bobolickiego Muzeum Regionalnego.
Tekst: M. Obrębska
Zdjęcia: Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej