W dniu 27 lipca 2023 r. kilku osadzonych w ramach zajęć kulturalno-oświatowych wyruszyło nad jezioro „Dobrowieckie Wielkie”, znajdujące się w pobliżu Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie w celu jego oczyszczenia.

Dla skazanych, którzy odbywają karę pozbawienia wolności w zakładach karnych, readaptacja społeczna to także realizowanie inicjatyw na zewnątrz jednostki penitencjarnej. Jedną z takich form aktywności, pozytywnie wpływającą na właściwy powrót do społeczeństwa są wyjścia osadzonych pod nadzorem funkcjonariusza, w ramach zajęć kulturalno-oświatowych.

Osadzeni przebyli teren dookoła jeziora, oczyszczając go ze znalezionych śmieci i odpadów, które na koniec zostały odpowiednio zabezpieczone oraz ułożone w przeznaczonym do tego miejscu celem ich odbioru przez właściwe służby. 

Jednostki penitencjarne mają ustawowy obowiązek kształtowania u skazanych pożądanych społecznie postaw oraz pobudzania ich do aktywności społecznej, a realizowanie przedsięwzięć poza zakładem karnym pomaga w osiągnięciu pozytywnych rezultatów procesu resocjalizacji.

Tekst: sierż. Grzegorz Nowak

Zdjęcia: plut. Kamil Szumert

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej