Przedstawiciele Służby Więziennej uczestniczyli w Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka w Białogardzie, które w tym roku miały charakter wyjątkowo uroczysty z uwagi na przypadające 30 lecie Państwowej Straży Pożarnej.

Służbę Więzienną reprezentował ppłk Marcin Śnieżko, zastępca dyrektora Aresztu Śledczego w Koszalinie. Uroczystość była okazją do wręczenia strażakom PSP i druhom OSP wyróżnień i awansów. Jednym z wyróżnionych był funkcjonariusz Służby Więziennej kpt. Marek Kucharski, zastępca kierownika działu kwatermistrzowskiego Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie a jednocześnie czynny członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie. Został odznaczony srebrnym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.  Druh Marek Kucharski przygodę z pożarnictwem rozpoczął w 1995 roku, jako członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, a od 1999 roku jest czynnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie, w której bierze udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Od 2021 roku pełni również tam funkcję Prezesa. Dodatkowo pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz jest członkiem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. 
Gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszej wytrwałości.

Tekst i zdjęcia: M. Śnieżko

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej