Na hali sportowej Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie zorganizowane zostało edukacyjne spotkanie dla osadzonych. Gośćmi, którzy odwiedzili jednostkę byli muzycy oraz osoby na co dzień zajmujące się pomocą skazanym oraz byłym skazanym.

Spotkanie miało na celu promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz podejmowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. Prowadzący spotkanie podzielili się swoimi trudnymi doświadczeniami życiowymi i przeprowadzili z osadzonymi motywujący dialog w kontekście problemów nadużywania środków psychoaktywnych. Mówili o swoich błędach z przeszłości, które jak się okazało, podobnie jak ich słuchaczy doprowadziły do pobytu w zakładach karnych. Opowiadali również o trudnych życiowych chwilach, nałogach, bezdomności i wychowywaniu się w świecie przestępczym. Ponadto, opowiadali osadzonym w jaki sposób udało im się zawrócić z tej drogi i zmienić swoje życie.

Dodatkową wartością spotkania były wystąpienia muzyczne artystów. Teksty utworów, które wykonywali muzycy są inspirowane prawdziwymi wydarzeniami z ich życia. Były to pełne nadziei i refleksji historie dodające motywacji do zmian i działania. Osadzeni chętnie uczestniczyli w spotkaniu i z uwagą wysłuchali wystąpień muzycznych. Warto podkreślić, że prowadzący spotkanie to ludzie znający świat przestępczy i problem uzależnień z autopsji, co z pewnością sprzyjało przyjaznej i autentycznej atmosferze podczas spotkania.

 

Tekst i zdjęcia: sierż. Grzegorz Nowak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej