Listopadowe spotkanie w Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie z pracownikiem IPN Oddział w Szczecinie Delegatura w Koszalinie p. Rafałem Semołonik.

Na spotkaniu edukacyjnym z osadzonymi prowadzący przedstawił prezentację multimedialną i omówił temat pt. ''Atomowa Zagłada'- historia broni atomowej w Polsce''.

Historia broni atomowej w Polsce jest mocno związana z pomorzem zachodnim. Przedstawiciel IPN w sposób bardzo ciekawy i dokładny omówił dlaczego sama jednostka penitencjarna, w której gościł jest ściśle związana z tematem spotkania. Osadzeni dowiedzieli się, że w sąsiedztwie Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie znajdował się tzw. „Obiekt 3001”. Za czasów czasów zimnej wojny stanowił on jeden z trzech kluczowych kompleksów koszarowo – magazynowych w Polsce, w którym przechowywano broń atomową. Kompleks posiadał część magazynową gdzie znajdowały się dwa specjalnie zaprojektowane magazyny na przechowywanie broni atomowej, a w miejscu gdzie obecnie znajdują się oddziały mieszkalne dla osadzonych stacjonowało wówczas wojsko rosyjskie. Logistyka całego obiektu oraz jego okolicy była zaprojektowana w taki sposób, aby w błyskawicznym tempie możliwe było rozpoczęcie działań wojennych przy użyciu broni atomowej. Obecnie w magazynach funkcjonuje Muzeum Zimnej Wojny. 

Osadzeni wykazywali duże zaangażowanie podczas spotkania i chętnie zadawali prowadzącemu dodatkowe pytania. Warto w tym miejscu podkreślić, że p. Rafał Semołonik jest doświadczonym prelegentem i prawdziwym ekspertem historycznym, który tworzył oraz osobiście uczestniczył w otwarciu Muzeum Zimnej Wojny. Temat broni atomowej w Polsce omówiony przez pasjonata historii okazał się dla osadzonych na tyle ciekawy i rozległy, że w przyszłości planowane jest kontynuowanie tej opowieści. 


Tekst: sierż. Grzegorz Nowak
Zdjęcia: szer. Karolina Horajska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej