W Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie osadzeni w ramach zajęć koła komputerowego stworzyli film fabularny, który zajął II miejsce w ogólnopolskim konkursie sztuki audiowizualnej.

Koła zainteresowań funkcjonujące na terenach jednostek penitencjarnych to zorganizowane zajęcia dla osadzonych, w których promowane są akceptowalne oraz pożądane formy spędzania czasu wolnego. Uczestnictwo osadzonych w kołach zainteresowań jest dobrowolne. W Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie aktualnie funkcjonują cztery koła zainteresowań – plastyczne, modelarskie, rzeźbiarskie oraz komputerowe. Uczestnikami tych dodatkowych zajęć są wyłącznie osadzeni, których cechuje pozytywne zachowanie  i prawidłowa postawa podczas odbywania kary pozbawienia wolności. Praca wykonywana w trakcie zajęć kół zainteresowań owocuje ciekawymi oraz przydatnymi projektami, które wnoszą dodatkową wartość dla samych twórców, ale również dla osób trzecich. Prace plastyczne, modelarskie lub rzeźbiarskie trafiają na aukcje charytatywne, z których dochód przeznaczony jest dla osób chorych, niepełnosprawnych lub w jakiś sposób poszkodowanych. Zdarza się również, że w ramach zajęć koła zainteresowań tworzony jest projekt biorący udział w konkursie twórczości więziennej. 

Przykładem udanego projektu, który powstał na zajęciach koła zainteresowań jest film fabularny pt. „Karp Koi”. Dwóch osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie w ramach zajęć koła komputerowego stworzyło film fabularny, który został nagrodzony II miejscem w  konkursie sztuki audiowizualnej w kategorii „Życie w więzieniu – nie wszystko stracone”. Tytuł filmu „Karp koi” nawiązuje do jednej z najsilniej zakorzenionych w kulturze azjatyckiej legend o niezwykłym stworzeniu. Karp koi to pływająca pod prąd ryba, która uosabia determinację w pokonywaniu przeszkód, wytrwałość w dążeniu do celu, cierpliwość, odwagę i wierność ideałom. W legendzie azjatyckiej ryba ta przemienia się w smoka, który pokonuje wielki wodospad i symbolika tej przemiany również ma swoje przełożenie na fabułę nagrodzonego filmu. 

Koło komputerowe w Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie funkcjonuje według wytycznych i pod nadzorem wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych, który przekazał gratulacje oraz nagrody rzeczowe za udział w konkursie. Jeden z twórców podsumował swój sukces tymi słowami: „Cieszę się, że nasza praca została zauważona i doceniona. Chcieliśmy stworzyć coś wartościowego, inspirującego i dającego motywację do działania. Przyznaję, że sam proces twórczy był dla nas bardzo pozytywnym doświadczeniem, które napędzało nas do dalszej pracy. Jestem wdzięczny, że możemy rozwijać swoje zainteresowania.” 

Tekst: sierż. Grzegorz Nowak
Zdjęcia: szer. Karolina Horajska 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej