Zajęcia edukacyjne są częścią działań ekologicznych realizowanych na terenie jednostki dla skazanych od wielu lat.

W dniu 17.05.2023 r. grupa osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Koszalinie w ramach wieloletniej  współpracy z Nadleśnictwem Manowo porządkowała zaśmiecone tereny leśne nad jeziorem Policko w Leśnictwie Lubiatowo. 
Zajęcia edukacyjne przeprowadzone przez przedstawiciela nadleśnictwa pomogły w propagowaniu szeroko rozumianych postaw proekologicznych wśród skazanych.

Tekst i zdjęcia: mjr P. Szajner

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej