Zgodnie z uchwaloną w lipcu 2022 r. nowelizacją ustawy regulującej działalność więziennictwa, ważny dla całej formacji dzień 8 lutego, dotychczas obchodzony jako święto Służby Więziennej, stał się po raz pierwszy Dniem Tradycji Służby Więziennej.

Areszt śledczy upamiętnił obchody poprzez zorganizowanie wystawy pamiątkowych zdjęć, które są niemym świadkiem historii naszej jednostki. Przedstawiają licznych gości, etapy modernizacji oraz zachodzące na przełomie lat przemiany aresztu.

W tym wyjątkowym dniu składamy najserdeczniejsze życzenia funkcjonariuszom i pracownikom Aresztu Śledczego w Koszalinie.

Tekst i zdjęcia: mjr Marcin Pieńkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej