W dniu 09.05.2023 odbyła się prelekcja edukacyjna dla osadzonych w ramach obchodów dnia bibliotekarza i bibliotek, który przypada na 8 maja.

Prowadzący podczas spotkania zwrócił uwagę na pozytywny wpływ czytelnictwa zarówno w warunkach wolnościowych, jak też wśród osadzonych. Punkty biblioteczne w aresztach śledczych oraz zakładach karnych dają skazanym możliwość wypożyczania spośród tysięcy pozycji książkowych, których szeroki przekrój tematyczny trafia w gusta zarówno miłośników beletrystyki, jak i książek historycznych czy naukowych. Osadzeni często zauważają, że odbywanie kary pozbawienia wolności to dobry czas na lekturę, która nierzadko poszerza horyzonty, a także rozszerza zainteresowania oraz wiedzę czytelnika. Taka forma spędzania wolnego czasu w izolacji prowadzi często do pozytywnych zmian osobowościowych oraz skłania do autorefleksji i wyciągania konstruktywnych wniosków, kształtując w ten sposób prospołeczną postawę, będącą pożądanym elementem w procesie resocjalizacji.


Tekst: sierż. Grzegorz Nowak
Zdjęcia: st. sierż. sztab. Mariusz Ignaciuk 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej