21-22 styczeń to czas, kiedy wielu z nas odwiedzi lub zadzwoni do swojej Babci i Dziadka.

Rola seniora w życiu społeczeństwa jest bezsprzecznie znacząca zadaliśmy sobie pytania jak pozytywnie odnaleźć się w wieku seniorskim i dalej czerpać z życia wiele satysfakcji. Na to pytanie i wiele innych postarał się odpowiedzieć wychowawca z Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie podczas prelekcji z osadzonymi.
 
Rola babci i dziadka na przestrzeni lat uległa znacznej zmianie. Kiedyś była ważniejsza i nieco bardziej doniosła, ponieważ to właśnie dziadkowie byli zaraz po rodzicach najbliższymi opiekunami dzieci. Teraz w dobie żłobków, pogoni za pracą i rzadko występujących rodzin wielopokoleniowych, jej znaczenie się zmieniło. W dzisiejszych czasach babcia i dziadek często jeszcze pracują i nie mogą poświęcić wnukom tyle czasu, ile by chcieli. Równie często odległość jest czynnikiem, który nie pozwala na częste wizyty, czy wspólne spędzanie czasu z wnukami. Jednak mimo tych zmian, dziadkowie nadal odgrywają bardzo ważną rolę w ich życiu. 
Babcia i dziadek stanowią nadal ogniwo łączące przodkach, kultywują tradycje rodzinne. A my, jako dzieci chętnie słuchaliśmy tych opowieści. To właśnie dziadkowie stanowią źródło inspiracji, pasji, historii, którą mogą zarazić młodsze pokolenia. Dzięki dziadkom dziecko zyskuje również poczucie zakorzenienia, które jest niezmiernie ważne, ponieważ dopiero kształtuje ono swoją tożsamość. To właśnie dziadkowie stanowią korzenie i są elementem wspólnoty, której dzieci także są integralną częścią. Dziadkowie w przeciwieństwie do zapracowanych i zagonionych rodziców mają więcej cierpliwości dla wnuków. Dzięki zdobytym doświadczeniom, ponieważ już wychowali swoje dzieci, nie popełniają tyle błędów, co młodzi, są najlepszymi pocieszycielami, opiekunami i powiernikami. Babcia i dziadek posiadają niesamowitą umiejętność słuchania i to słuchania o wszystkim: o kamieniach na spacerze, o problemach w szkole czy z rodzicami, o nadziejach i wątpliwościach. Dlatego w konkluzji wychowawca i zebrani skazani wspólnym głosem orzekli, iż powinniśmy pamiętać, że starsze pokolenie jest dla nas wyjątkowo ważne, że warto o nim pamiętać, ponieważ mają dla nas czas i mogą dać nam wszystkim to, czego tak bardzo potrzebujemy, czyli bezinteresownej troski i uwagi. 

Tekst i zdjęcia – mjr Zbigniew Starzyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej