Dnia 10 października 2023 r. w Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie Aresztu Śledczego w Koszalinie odbył się finał IX Ogólnopolskiego Przeglądu Prezentacji Multimedialnych lub Filmów pod hasłem „Chcę być EKO – Ekologia w jednostkach penitencjarnych”.

Organizatorem przeglądu jest Oddział Zewnętrzny w Koszalinie Aresztu Śledczego w Koszalinie. Honorowymi patronatami konkursu są Prezydent Miasta Koszalina, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszalinie, Nadleśnictwo Manowo, Reba Organizacja Odzysku S.A. w Warszawie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku.

Uczestnicy przeglądu reprezentowali pięć jednostek penitencjarnych: Zakład Karny w Barczewie, Oddział Zewnętrzny w Koszalinie Aresztu Śledczego w Koszalinie, Areszt Śledczy w Radomiu, Areszt Śledczy w Olsztynie, Zakład Karny w Starem Borem.

Jury przeglądu w skład, którego wchodzili Dyrektor Oddziału Zewnętrznego w Koszalinie, przedstawiciele Nadleśnictwa Manowo oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie, po ocenie wszystkich nadesłanych prezentacji multimedialnych oraz nagrań radiowych jury rozstrzygnęło konkurs.

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymali nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia za udział w przeglądzie w postaci dyplomów.

Ponadto z-ca Dyrektora kpt. Wieńczysław Rak przekazał w ramach współpracy na ręce Pani Dagny Nowak - Staszewskiej starszej specjalistki ds. ochrony przyrody i edukacji z Nadleśnictwa Manowo budki lęgowe oraz hotele dla dziko żyjących owadów zapylających wykonane przez skazanych w ramach organizowanych zajęć w pracowni plastycznej. Gratulacje należą się wszystkim uczestnikom Przeglądu, którzy w ten sposób przyczynili się między innymi do popularyzacji wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej, propagacji postaw proekologicznych oraz rozwijania świadomości i wrażliwości ekologicznej wśród osadzonych.

 

Tekst i zdjęcia : mjr Paweł Szajner

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej