Historycy szacują, że do 1956 r. powstało w Polsce około 1230 lokalnych, nielegalnych w świetle ówczesnego prawa, organizacji młodzieżowych, stawiających sobie za cel zmianę systemu politycznego.

W dniu 21 lipca w Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie Aresztu Śledczego w Koszalinie odbyło się spotkanie z pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie Delegatura w Koszalinie Panem Rafałem Semołonik starszym specjalistą IPN, który opowiedział historię Nielegalnych Organizacji Młodzieżowych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945 1956. Spotkanie było kontynuacją spotkań z IPN, które mają długą tradycję ale ze względu na obostrzenia sanitarne spowodowane SARS-COV-2 musiały zostać odwołane. Osadzeni z dużym zainteresowaniem wysłuchali przedstawionej lekcji historii, zadawali pytania w celu zgłębienia omawianego tematu prelekcji.

Tekst i zdjęcia: mjr Paweł Szajner 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej