W związku z postępującymi pracami budowlanymi nowych pawilonów mieszkalnych dla osadzonych, przy Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie, w dniu 27.07.2023 r. odbyła się kolejna wizytacja, która uświadamia wszystkich, iż niebawem nie tylko zmieni się pojemność Aresztu Śledczego w Koszalinie, lecz również pojawi się wiele ciekawych miejsc pracy, dla osób zainteresowanych służbą w innowacyjnej jednostce penitencjarnej.

W mgnieniu oka pojawiła się kolejna kondygnacja budynku zakwaterowania osadzonych, który posiada swojego analogicznego odpowiednika, będącego jego odbiciem lustrzanym. Trzy poziomy w każdym pawilonie mieszkalnym, 520 miejsc dla skazanych z podgrupą klasyfikacyjną R-1 oraz około 5001,13 m 2 powierzchni użytkowej, co oznacza, iż proces resocjalizacyjny będzie odbywał się warunkach innowacji oraz nowoczesności. Każdy poziom będzie mieścił do 84 osadzonych, dla których przygotowuje się cele mieszkalne, specjalne pomieszczenia do wykonywania rozmów telefonicznych, świetlice przeznaczone do zajęć kulturalno – oświatowych oraz łaźnie dla osadzonych. Nadzór nad skazanymi będą pełnili funkcjonariusze, o których również zadbano, w planie architektonicznym przewidziano budowę pomieszczeń socjalnych dla oddziałowych, aby w pełni zapewnić im odpowiedni komfort pracy oraz bezpieczeństwo. Każdy z budynków wyposażony jest w dwie klatki schodowe oraz windę, aby ruch w jednostce penitencjarnej mógł odbywać się z uwzględnieniem zasad funkcjonowania grup izolacyjnych. Na szczególna uwagę zasługuje również fakt, iż budynki zakwaterowania w pełni będą przystosowane dla osób niepełnosprawnych.  Zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przewidziano cele, wykluczające jakiekolwiek bariery architektoniczne. Aktualnie, w budynkach trwają prace budowlane skupione na instalacji elektrycznej oraz sanitarnej, która umiejscowiona jest poza celami mieszkalnymi, co w przyszłości pozwoli na szybkie eliminowanie ewentualnych usterek. Ponadto, całość przedsięwzięcia uwzględnia wszystkie niezbędne normy budowlane, w pawilonach mieszkalnych nie przewiduje się występowania substancji i materiałów łatwopalnych, co w przyszłości pozwoli uniknąć ewentualne zdarzenia z udziałem skazanych.

Poza budynkami zakwaterowania dla osadzonych równocześnie wznosi się składnica okręgowa, w której będą mieściły się także pokoje gościnne, przeznaczone dla funkcjonariuszy. Trwa również budowa wolno stojącego budynku o powierzchni użytkowej 622,61 m2, w którym zaplanowano szatnie dla funkcjonariuszy, salę widzeń oraz magazyn rzeczy własnych osadzonych, środków czystości i higieny, a także przedmiotów uposażenia osadzonych. Tam również uwzględniono specjalne potrzeby osób niepełnosprawnych. Prace budowlane ukierunkowane będą także na przebudowę bramy wjazdowej, poszerzenie ogrodzenia oraz dobudowanie nowych miejsc garażowych dla pojazdów specjalnych. W najbliższym czasie powstaną także place spacerowe, s, siłownia dla skazanych oraz boiska do gry w piłkę. Będzie to kolejny element wykorzystany do pracy nad resocjalizacja osób pozbawionych wolności.

W każdym z tych miejsc należy wyobrazić sobie funkcjonariusza dozorującego, patrolującego oraz organizującego odpowiednie zajęcia. Postępujące prace budowlane uświadamiają nas, iż niebawem zostanie uruchomiony  nowych proces rekrutacyjny, przeznaczony dla zainteresowanych pracą w naszych szeregach Służby Więziennej. Ochroniarzu, Kwatermistrzu, Kucharzu, Wychowawco – czekamy na Ciebie !

Tekst i zdjęcia: sierż. J. Przygudzka-Krzemień

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej