Akcja Sprzątanie świata – Polska jest częścią międzynarodowego ruchu „Clean Up The World”, wywodzącego się z Australii. W trzeci weekend września każdego roku możemy posprzątać Polskę.

AŚ Koszalin
         Tak jak w latach ubiegłych w ramach program edukacyjnego Zielono Mi z zakresu ekologii mającego na celu readaptację społeczną oraz kształtowanie umiejętności społecznych i poznawczych, funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Koszalinie włączyli osadzonych do tej ogólnopolskiej akcji. Grupa skazanych pod nadzorem funkcjonariusza Służby Więziennej wyruszyła w okolice Góry Chełmskiej aby sprzątać okolicę ze śmieci. 
W Areszcie Śledczym w Koszalinie zakorzeniła się już na stałe segregacja odpadów. W jej wyniku pozyskane plastikowe nakrętki nie tylko przyczyniły się do ochrony środowiska naturalnego, ale także  przekazując je po raz kolejny na szczytny cel wnosimy drobny wkład w rehabilitację Małego Bohatera Jaska Adaśka.

OZ Koszalin
W dniu 16.09.22 grupa osadzonym z Oddziału Zewnętrznego w Koszalinie Aresztu Śledczego w Koszalinie wspólnie z przedstawicielami Nadleśnictwa Manowo uczestniczyli w 29 akcji Sprzątania Świata zorganizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. Akcja została zorganizowana dookoła jezioro Debro, osadzeni zebrali kilkanaście worków pozostałości po sezonie letnim. Ponadto na ręce podleśniczego Nadleśnictwa Manowo przekazaliśmy hotel dla dziko żyjących owadów zapylających, który został wykonany w ramach zajęć kulturalno oświatowych w pracowni plastycznej. 

 
tekst i zdjęcia: mjr Pieńkowski Marcin, mjr Paweł Szajner

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej