Służba Więzienna reprezentowana przez ppłk Marcina Śnieżko, zastępcę dyrektora Aresztu Śledczego w Koszalinie oddała hołd jeńcom alianckim ze Stalagu Luft IV.

Stalag Luft IV był niemieckim obozem jenieckim dla zestrzelonych lotników alianckich. Został założony w 1944 roku w pobliżu miejscowości Modrolas pomiędzy Tychowem a Podborskiem. 


Pod Pomnikiem na terenie obozu Stalag Luft IV w Modrolesie złożono Meldunek Dowódcy Garnizonu, odegrano Hymn Państwowy, odczytano Apel Pamięci.  
Po części oficjalnej rozpoczął się Marsz Pamięci szlakiem ewakuacji jeńców alianckich ze Stalagu Luft IV na stację kolejową w Podborsku. Przed pomnikiem na stacji złożono kwiaty.


W 77. Rocznicę otwarto Izbę Pamięci w Liceum Ogólnokształcącym w Tychowie.


Stalag Luft IV Gross Tychow był niemieckim obozem jenieckim dla zestrzelonych lotników alianckich. Założony został w kwietniu 1944 roku. Decyzję o przeniesieniu go podjęto z powodu zbliżającego się frontu wschodniego. Jeńców uformowano w kolumny marszowe i na początku lutego 1945 roku wyprowadzono w głąb III Rzeszy. Podczas prawie 3-miesięcznego marszu, którego celem był obóz Stalag XI B w Fallingbostel, jeńcy pokonali około 950 km. Ocaleni nazwali ten marsz „marszem śmierci”.


Tekst: M. Obrębska
Zdjęcia: 8 Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej