TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM KWALIFIKACYJNYM Nr 5/2022 DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ

               Dyrektor  Okręgowy  Służby  Więziennej  w Olsztynie ogłasza

 termin składania dokumentów w związku  z postępowaniem kwalifikacyjnym Nr 5/2022 dla kandydatów do służby w Służbie Więziennej  do dnia 03 czerwca 2022 r.

 

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

-Zakład Karny w Barczewie 30 etatów;

Wynagrodzenie brutto 4327 zł. (3591 zł. netto).

Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia lub posiadanych umiejętności: wykształcenie co najmniej średnie, preferowane posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego, umiejętność podporządkowania się hierarchicznej strukturze, dyspozycyjność.

 

OFERUJEMY:

- stałą pracę,

- pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia,

- możliwość rozwoju zawodowego,

- awanse związane z podwyższaniem uposażenia.

Oprócz miesięcznych uposażeń dodatkowo oferujemy:

- wypłatę raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza i jego członków rodziny,

- wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i jego członków rodziny,

- ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby,

- wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej,

- wypłatę raz w roku równoważnika za umundurowanie,

- nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe,

- dla funkcjonariuszy przechodzących do służby stałej zasiłek na zagospodarowanie,

- dla funkcjonariuszy w służbie stałej: comiesięczny równoważnik z tytułu braku mieszkania lub uzyskanie pomocy finansowej na zakup mieszkania.

 

  Szczegółowe informacje nt. danego stanowiska, można uzyskać telefonicznie
w dziale  kadr Zakładu Karnego w Barczewie   - 895328711,   895328712,   895328713   lub w zakładce https://sw.gov.pl/praca-oferty/zaklad-karny-w-barczewie

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej