Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Kikitach zdobyli nowe umiejętności.

Osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Kikitach
w terminie od 13 do 30 czerwca br. uczestniczyli w kursie zawodowym „Kucharz małej gastronomii”, finansowanym  ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Celem szkolenia było umożliwienie osadzonym uzyskania nowych kwalifikacji, a tym samym ułatwienia im readaptacji społecznej po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Podczas realizacji zajęć skazani uzyskali wiedzę teoretyczną i zdobyli praktyczne umiejętności w zakresie wykonywania prac związanych z zawodem kucharza, w szczególności w obszarze bhp oraz ogólnych wiadomości związanych z rodzajami produktów, ich obróbką, a także zasadami żywienia.

W opinii osób prowadzących, osadzeni wykazali się właściwym zaangażowaniem oraz aktywnością. Wszyscy uczestnicy chętnie uczyli się nowego zawodu, dokładnie wykonywali wszystkie zlecone czynności. Kurs z wynikiem pozytywnym ukończyło 9 osadzonych. Absolwenci otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu.

Tekst i zdjęcia: sierż. Weronika Cygan

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej