W sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1064 z późn. zm.), art. 247 § 1 Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 poz. 676 z późn. zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 565); mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze, województwa Warmińsko-Mazurskiego, potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, zarządza się co następuje:

 

§1.

 

Począwszy od dnia 28 lutego 2022 r., na terenie Zakładu Karnego w Barczewie oraz Oddziału Zewnętrznego w Kikitach, do dnia 31 marca 2022 r.:

  1. Ogranicza się:
  1.  zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki
  2.  udzielanie osadzonym widzeń
  3.  udzielanie osadzonym posług religijnych
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej