W sprawie przedłużenia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze, województwa Warmińsko-Mazurskiego, potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, po uzyskaniu zgody Sędziego Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Olsztynie na przedłużenie czasu trwania ograniczeń i zakazów wynikających z  § 1 zarządzenia nr 45/2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Barczewie w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2), zarządza się co następuje:

Przedłuża się ograniczenia i zakazy wynikające z z §1 zarządzenie nr 45/2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Barczewie w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2) do dnia 31 marca 2020 r.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej