W sprawie przedłużenia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2).

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1427 z późn. zm.), art. 247 § 1 Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 poz. 676 z późn. zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu  epidemii (Dz. U. poz. 491); mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze, województwa Warmińsko-Mazurskiego, potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, po uzyskaniu zgody Sędziego Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Olsztynie na przedłużenie czasu trwania ograniczeń i zakazów wynikających z §1 zarządzenia nr 45/2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Barczewie w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2), zarządza się co następuje:

Przedłuża się ograniczenia i zakazy wynikające z §1 zarządzenie nr 45/2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Barczewie w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2) do dnia 29 maja 2020 r.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej