Kadra i skazani aktywni w resocjalizacji.

Czas pandemii w związku z koronowirusem jest czasem trudnym dla funkcjonariuszy i skazanych przebywających w zakładzie karnym, który wiąże się z koniecznymi ograniczeniami w celu podjętych działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19. Jednym z ograniczeń jest wstrzymanie zatrudnienia zewnętrznego skazanych, co w przypadku Oddziału Zewnętrznego w Kikitach gdzie ponad 90% skazanych pracowało na zewnątrz spowodowało zmianę w oddziaływaniach resocjalizacyjnych. Kadra oddziału Zewnętrznego w Kikitach bardzo szybko zareagowała na zmianę sytuacji wychodząc z szeroką propozycją działań resocjalizacyjnych przeznaczonych dla skazanych przebywających w oddziale. Jedną z form jest program resocjalizacyjny ,,Kurs szycia dla twórczego życia” gdzie skazani szyją maseczki ochronne które przekazywane są głównie dla Domów Pomocy Społecznej. Program ,,Szkółka Leśna-my dla środowiska Warmii i Mazur”, gdzie osadzeni zagospodarowują głównie otoczenie Oddziału Zewnętrznego w Kikitach, także skazani którzy wykazują zdolności twórcze mają możliwości rozwijania swoich zainteresowań, którego efektem są piękne prace plastyczne.

 

Tekst:mjr Andrzej Tankielun

Zdjęcia: kpt. Tomasz Szewczak

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej