19 marca br. Oddział Zewnętrzny w Kędzierzynie – Koźlu odwiedziła grupa uczniów klasy I TD technikum spedycyjnego o profilu mundurowym Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie – Koźlu.

W trakcie wizyty w oddziale zewnętrznym uczniowie zostali zapoznani ze strukturą organizacyjną jednostki, głównymi aktami prawnymi regulującymi zakres zadań i obowiązków oraz sposób pełnienia służby przez funkcjonariuszy SW, a także głównymi aktami prawnymi regulującymi wykonywanie kary pozbawienia wolności. Uczniom wyjaśniono na czym polega współpraca jednostki z instytucjami zewnętrznymi oraz przedstawiono prowadzone w niej oddziaływania penitencjarne. Dodatkowo podczas wizyty młodzież zapoznano z zasadami rekrutacji do Służby Więziennej oraz naborem na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka, dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej, prowadzonym przez Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Zorganizowana przez nauczycieli lekcja wychowawcza stanowiła cenne doświadczenie dla młodzieży w zakresie wyboru własnej ścieżki zawodowej.

Tekst: por. Bogdan Filarowski
Zdjęcia: plut. Wojciech Nylec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej