16 sierpnia br. na terenie Oddziału Zewnętrznego w Kędzierzynie Koźlu odbyło się szkolenie psów specjalnych pełniących służbę w jednostkach penitencjarnych okręgu opolskiego.

W szkoleniu zorganizowanym 16 sierpnia w Oddziale Zewnętrznym w Kędzierzynie Koźlu opolskie jednostki penitencjarne reprezentowało 6 przewodników z psami specjalnymi do wykrywania środków odurzających.

Przewodnicy z zakładów karnych w: Kluczborku, Brzegu, Sierakowie Śląskim, Strzelcach Opolskich nr 1 i 2 oraz Aresztu Śledczego w Opolu szkolili swoje psy specjalne z zakresu posłuszeństwa oraz rozpoznawania środków odurzających. W ramach zadań szkoleniowych psy kontrolowały cele mieszkalne jednostki oraz miejsca pracy osadzonych i pomieszczenia gospodarcze.

tekst : mjr Jarosław Timoszuk

zdjęcia : plut. Wojciech Nylec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej