W ramach porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego Nr 2  w Strzelcach Opolskich a Dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie - Koźlu w dniach 27 - 30 czerwca br., w Oddziale Zewnętrznym w Kędzierzynie - Koźlu udostępniono wystawę fotografii Ryszarda Kapuścińskiego pt. „Ze świata - Afryka”.

Ryszard Kapuściński urodzony w 1932 r. polski reporter, pisarz i podróżnik. W latach 1958-1972 pracował jako  korespondent i dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej. Przez PAP był wysyłany do wielu niebezpiecznych zakątków świata. Wystawa pt. „Ze świata – Afryka” została przygotowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie – Koźlu w 85 rocznicę urodzin mistrza reportażu i udostępniona mieszkańcom. Teraz z jej tematyką postanowiono zapoznać osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Kędzierzynie - Koźlu. Na ekspozycję składają się fotografie wykonane przez tego wybitnego reportażystę w trakcie jego licznych pobytów na „czarnym lądzie”. Spojrzenie na afrykę przez obiektyw aparatu Kapuścińskiego pozwala dostrzec nie tylko głód, ubóstwo oraz militarny charakter państw tego kontynentu. Zobrazowany fotografią świat pokazuje również ludzi dumnych, przyjaznych
i uśmiechniętych. Proces dekolonizacji państw afryki, liczne rewolucje, wojny domowe i konflikty zbrojne, a w tym wszystkim zwykli ludzie stawiający czoła codziennym trudnościom. Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie poruszaną w fotografii tematyką, ale też całą twórczością Ryszarda Kapuścińskiego.

Tekst: ppor. Marcin Majewski
Zdjęcia: por. Bogdan Filarowski, por. Wacław Kołodziej

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej