W lutym br. swoich przełożonych żegnała kadra Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie - Koźlu. W trakcie uroczystości Służbę Więzienną reprezentował Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich mjr Wojciech Dudziec.

1 lutego br. w Ośrodku Szkolenia Olimpijskiego GOSIR w Zakrzowie odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków na stanowisku Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu. Podczas uroczystości Służbę Więzienną reprezentował Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich mjr Wojciech Dudziec.

Z uwagi na awans na Zastępcę Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu ppłk Jarosław Jalowski  przekazał obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu mjr. Jarosławowi Krzemińskiemu. Przekazanie obowiązków odbyło się w Ośrodku Szkolenia Olimpijskiego GOSIR w Zakrzowie. W uroczystości uczestniczyli, obok szefów wszystkich służb mundurowych, przedstawiciele władz lokalnych, dyrektorzy szkół i instytucji z terenu administrowanego przez WKU w Kędzierzynie - Koźlu. 18 lutego br. obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kędzierzynie Koźlu objął ppłk Robert Król.

Po 27 latach służby na zaopatrzenie emerytalne odszedł Komendant Powiatowy Policji w Kędzierzynie-Koźlu mł. insp. Wiktor Chałupa. Uroczysty apel z udziałem Senatora RP Grzegorza Peczkisa, przedstawicieli samorządu, prokuratury, służb mundurowych, kapelana Policji, kadry kędzierzyńsko-kozielskiej komendy, a także rodziny komendanta zorganizowano 15 lutego br. na terenie Powiatowej Komendy Policji w Kędzierzynie Koźlu.

W trakcie apelu podsumowano bardzo bogatą karierę komendanta oraz podziękowano odchodzącemu na emeryturę za lata służby na rzecz ojczyzny. Mł. insp. Wiktor Chałupa z kędzierzyńską Policją związany był od 1991 roku. Od 1 lipca 2016 roku pełnił służbę na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Kędzierzynie-Koźlu.  Podczas swej służby był wielokrotnie nagradzany medalami oraz odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Szereg przepracowanych lat zaowocowały nadaniem mu srebrnego medalu „Za Długoletnią Służbę”. W uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych wyróżniony został także brązową odznaką „Zasłużony Policjant”.

Przez te wszystkie lata mogliśmy liczyć na pomoc i owocną współpracę z Panem komendantem. Warto zaznaczyć, że podczas pożegnania komendant Wiktor Chałupa  bardzo ciepło za lata współpracy podziękował także przedstawicielom innych służb mundurowych, w tym naszej formacji.

Tekst: mjr Jarosław Timoszuk
Zdjęcia: mjr Jarosław Timoszuk, Kazimierz Łoboda i ppor. Adam Kozioł (WKU Kędzierzyn Koźle)

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej