Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach ogłasza rozpoczęcia procedury kwalifikacyjnej  nr  14/2023 dla kandydatów do Służby Więziennej w jednostkach podległych OISW w Katowicach

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY   25 - 30 ETATÓW

 

Szegóły w zakładce -> PRACA

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 3 KWIETNIA 2023 roku drogą pocztową (liczy się data wpływu do jednostki) na adres WYBRANEGO ZAKŁADU KARNEGO/ARESZTU ŚLEDCZEGO z dopiskiem „Nabór nr 14/2023 do Służby Więziennej” lub osobiście w siedzibie wybranej jednostki w godzinach 7.30-15.30 (dokumentacja zakopertowana z opisem jak wyżej).

Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich

47-100 Strzelce Opolskie, ul. Karola Miarki 1

UWAGI:

Komisja kwalifikacyjna poprzez adres e-mail wskazany przez kandydata w podaniu skontaktuje się ze wszystkimi osobami biorącymi udział w rekrutacji w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się na terenie Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich przy ul. Karola Miarki 1.

W przypadku niezłożenia kompletu dokumentów w wyżej wymienionym terminie Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Dodatkowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 pod numerem tel.:

(77) 409 98 11 lub (77) 409 98 10 – nr tel. do ZK Nr 1 w Strzelcach Opolskich

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej