Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Kędzierzynie - Koźlu kpt. Bogumił Filarowski wziął udział w uroczystościac upamiętniajacych 83. rocznicę napaści Niemiec na Polskę.

Uroczystości odbyły się w Parku Pojednania w Kędzierzynie- Koźlu, przy pomniku poświęconym Ofiarom II wojny światowej, gdzie w asyście harcerzy złożono kwiaty. W uroczystości wzięli udział m.in. marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Paweł Masełko, radni miejscy i powiatowi, przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Nadleśnictwa Kędzierzyn - Koźle, organizacji kombatanckich i patriotycznych, harcerze oraz mieszkańcy miasta. 

Tekst: ppor. Tomasz Tomczuk
Zdjęcia: archiwum OZ Kędzierzyn- Koźle

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej