Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Kędzierzynie-Koźlu zaangażowali się w akcję charytatywną prowadzoną przez kadrę pedagogiczną i uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu.

W ramach akcji przekazano na wskazany cel zebrane przez osadzonych oraz funkcjonariuszy plastikowe nakrętki. Dyrektor szkoły Pani Krystyna Gielas wyraziła chęć współpracy z funkcjonariuszami Służby Więziennej na znacznie szerszą skalę. Planowany jest m.in. udział funkcjonariuszy w profilaktycznych lekcjach wychowawczych ze starszą młodzieżą.

Tekst: por. Wacław Kołodziej
Zdjęcia: plut. Wojciech Nylec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej