Czas pandemii spowodował, że do więzienia nie mogli wchodzić zapraszani przez nas regularnie goście w ramach różnego rodzaju działalności resocjalizacyjnej, stąd zdecydowaliśmy się, wzorem szkół i nie tylko, prowadzić zajęcia zdalne.
Online, bo inaczej nie można
Na nasze zaproszenie do organizacji tej formy spotkań odpowiedziała Miejska Biblioteka Publiczna w Kaliszu oraz wykładowcy – lektorzy wraz ze słuchaczami Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości oraz studenci W P-A w Kaliszu. W ten sposób odbywały się przez pół roku spotkania przygotowujące osadzonych do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
 
Z korzyścią dla osadzonych i studentów
 
Bibliotekarze Emil Koralewski i Hubert Mościpan przygotowali dla skazanych wykład i pogadankę na temat: Rocznica 100- lecia wizyty Józefa Piłsudskiego w Kaliszu oraz przedstawili kilkanaście tytułów nowych książek w celu zachęcenia do czytelnictwa.
 
W ramach programu resocjalizacji MEDIALNI, podczas którego skazani regularnie oglądają i dyskutują na temat wartościowych filmów, wychowawczyni kpt. Milena Garcarek, zaprosiła do współpracy studentów resocjalizacji Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Kaliszu UAM w Poznaniu. Dyskusja pt. Filmoterapia w resocjalizacji odbyła się poprzez komunikator Teams w ramach koła naukowego Resoraki.
 
Dla wykładowców i słuchaczy SWWS wychowawczyni przygotowała wykład: Środki oddziaływania stosowane w pracy ze skazanymi w OZ Kalisz w czasie pandemii COVID-19.
Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno osadzonych, jak i studentów.
 
Tekst i zdjęcia: kpt. Milena Garcarek
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej