Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim kontynuuje działania prowadzone w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

W dniu 28 lutego, na terenie aresztu i podległego mu Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu, po raz kolejny odbyły się spotkania przedstawiciela Zakładu Poradnictwa Zawodowego Euronauka ze Środy Wielkopolskiej, Pana Michała Jędraszaka, ze skazanymi, którzy w niedalekiej przyszłości będą opuszczać zakład karny.

 

Celem spotkań jest przedstawienie osadzonym ofert wsparcia na jakie mogą liczyć po opuszczeniu więziennych murów. Prowadzący przybliżył między innymi możliwości indywidualnego wsparcia w znalezieniu pracy, pomoc finansową, kursy zawodowe, staże zawodowe oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Spotkania przebiegły w bardzo życzliwej atmosferze i wzbudziły duże zainteresowanie.

 

Realizowanie przez Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim przedmiotowej współpracy jest efektem przystąpienia Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu do partnerstwa w realizacji programu „Od kształcenia do zatrudnienia, czyli jak efektywnie wspierać osoby młode znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy”. Działania na rzecz szybkiej adaptacji w społeczeństwie i uzyskania natychmiastowego wsparcia specjalistów przez osoby opuszczające więzienia, wpisują się w politykę readaptacyjną prowadzoną przez Służbę Więzienną.

 

 

Tekst: mł. chor. Agnieszka Kicińska, ppor. Michał Łuczkanin

Zdjęcia: mł. chor. Agnieszka Kicińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej