W dniu 23.01.2019 r. 20 słuchaczy szkolenia zawodowego na pierwszy stopień chorążego Służby Więziennej odwiedziło Oddział Zewnętrzny w Kaliszu

Uczestnicy zostali zapoznani z funkcjonowaniem jednostki, w tym szczególnie z działalnością jednostki na rzecz społeczności lokalnej, środkami oddziaływania stosowanymi w pracy z osadzonymi oraz realizowanymi programami readaptacyjnymi. Takie spotkania służą nie tylko słuchaczom ośrodka – są także okazją dla kadry Aresztu do wymiany doświadczeń z młodymi penitencjarzystami z różnych stron Polski.

 

Tekst: kpt. Milena Garcarek, ppor. Michał Łuczkanin

Zdjęcie: kpt. Milena Garcarek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej