Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim podjął w okresie Wielkiego Postu szereg inicjatyw mających na celu przygotowanie osadzonych w wymiarze duchowym do Świąt Wielkiej Nocy

Udział osadzonych w Misterium Męki Pańskiej

24 marca, po raz piąty w Ostrowie Wielkopolskim wystawione zostało Misterium Męki Pańskiej pod mocnym tytułem „Dramat Człowieka”. W scenach ostatnich chwil życia Jezusa wzięli po raz pierwszy udział osadzeni, którzy wcielili się w role rzymskich legionistów. W tym dużym przedsięwzięciu zagrało ponad sto osób – dzieci, młodzież ze szkół średnich i gimnazjów, studenci, dorośli, kapłani z parafii ostrowskich i inni. Misterium zorganizowała parafia Konkatedralna przy wsparciu Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz niektórych parafii. Dla lepszego odbioru przygotowane zostały telebimy, dzięki którym kilka tysięcy widzów mogło śledzić poszczególne sceny rozgrywające się w parku miejskim, przed Konkatedrą i w samej świątyni.

Podsumowaniem przygotowań do świąt było nagranie audycji radiowej, w której grupa osadzonych wraz z wychowawczynią opowiedziała o udziale w powyższych wydarzeniach do diecezjalnego „Radio Rodzina”.

Rekolekcje wielkopostne dla osadzonych

W dniu 13 marca ks. Tomasz Źwierniak, kapelan Zakładu Karnego w Zamościu, wygłosił rekolekcje wielkopostne dla osadzonych przebywających w ostrowskim areszcie. Aby mogło Go usłyszeć jak najwięcej osób mówił przez radiowęzeł. Pracujący od 16 lat w jednostce penitencjarnej kapelan podkreślał: Pan Bóg był jednym z Was, był więźniem. Zachęcał osadzonych do trzech rzeczy: żeby zasadzili krzyż, szanowali krzyż oraz dźwigali krzyż, co przybliży ich do Boga. Przypomniał, że Bóg jest miłosierny, że każdemu może niebo otworzyć. Na koniec rozważań złożył wszystkim życzenia z okazji nadchodzących Świąt.

Udział osadzonych w Drodze Krzyżowej

9 marca osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim prowadzili nabożeństwo Drogi Krzyżowej w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu. Podczas postnego nabożeństwa skazani wraz z parafianami pobliskiej parafii rozważali męki Jezusa. W trakcie wspólnej modlitwy nie brakło przemyśleń dotyczących obecnego życia oraz nowych postanowień wielkopostnych. 

Arteterapia

W ramach programu readaptacyjnego z zakresu kształtowania umiejętności społecznych skazani na Oddziale Zewnętrznym przygotowywali kartki świąteczne oraz pisanki wielkanocne. Istotą zajęć było zastosowanie arteterapii w zakresie korekty niewłaściwych zachowań a przy tym tworzenie wyrobów artystycznych.

 

tekst: kpt. Milena Garcarek, mł. chor. Sylwia Stefanowska, mł. chor. Agnieszka Kicińska, ppor. Michał Łuczkanin

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej