Od dnia 18 grudnia rozpoczęliśmy warsztaty teatralne z aktorami Piotrem Bigorą i Katarzyną Strojną – Bigorą.

Pani Katarzyna jest aktorką dramatyczną, pedagogiem, atrteterapeutą. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. L. Solskiego w Krakowie, specjalność - aktorstwo dramatyczne. Jest autorką wielu programów szkoleniowych, warsztatów teatralnych, pracy z kamerą i mikrofonem, trenerką kultury słowa, sztuki publicznych wystąpień, emisji głosu, umiejętności miękkich. Prowadzi treningi motywacji, doceniania siebie, odpoczynku, odpinania stresu poprzez pracę z ciałem, oddechem i głosem. Jest także reżyserką i autorką kilkudziesięciu koncertów teatralnych, estradowych oraz przedstawień z osobami niepełnosprawnymi. Ma na swoim koncie doświadczenia filmowe i telewizyjne. Zagrała kilkadziesiąt ról teatralnych. Wiele z nich to role pierwszoplanowe. Współpracuje z różnymi ośrodkami teatralnymi. Między innymi była związana z Teatrem Nowym im. K. Dejmka w Łodzi, Teatrem Polskim w Poznaniu, Teatrem im. W. Bogusławskiego w Kaliszu. Piotr Bigora także ukończył Wydział Aktorski PWST w Krakowie. W latach 1991-95 występował w Teatrze Nowym w Łodzi, w latach 1995-98 w Teatrze Polskim w Poznaniu, natomiast w latach 1999-2013 był aktorem Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu. Pan Piotr jest dyrektorem Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”.

Do udziału w zajęciach zgłosiło się 20 skazanych z grupy teatralnej EPIZOD. Reżyserzy postanowili przygotować przedstawienie na podstawie wierszy ks. Jana Twardowskiego. Aktorzy mają możliwość sami wybrać teksty, które najbardziej ich zainteresują.

 

Tekst: kpt. Milena Garcarek, ppor. Michał Łuczkanin

zdjęcia: kpt. Milena Garcarek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej