Z inicjatywy ks. kapelana Jarosława Kołodziejczaka w Oddziale Zewnętrznym w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim dla 15 ojców odbywających karę pozbawienia wolności odbyły się warsztaty w ramach programu readaptacyjnego AKADEMIA TATY I WOLONTARIUSZA.

 

Zajęcia poprowadziła pani Jolanta Siwak, doradczyni życia rodzinnego, zorganizowała je Fundacja Custos Bonorum. Spotkania trwały 4 dni, łącznie 16 godzin. Realizowane były w ramach projektu "PO PIERWSZE RODZINA" i sfinansowane zostały przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Tematy podejmowane w czasie spotkań to m. in.: co to jest miłość i jak się rozwija?, jak budować dojrzałą relację małżeńską?, komunikacja w małżeństwie i rodzinie, przezwyciężanie trudności w rodzinie, etapy życia rodzinnego, wychowanie dzieci itp. Osadzeni z dużym zaangażowaniem i zaciekawieniem uczestniczyli w zajęciach.

Więcej na: https://drdk.pl/


 

Tekst: mjr Milena Garcarek,

zdjęcia: chor. sztab. Karol Zimny i mł. chor. Przemysław Sobczak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej